جرجانی | پیش نگاه

جرجانی

جرجانی

خیابان ولیعصر | بالاتر از پارک وی | کوچه خیام | پلاک ۴| زنگ ۱ | تلفن : ۲۲۶۶۸۷۴۰

ساعات بازدید : 4:30 تا 8:30

گالری شنبه ها تعطیل است. www.jorjanigallery.com

اردیبهشت

جرجانی


راشین تیموری

نفسیات ذهن

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 29 فروردین 1393

پایان : 8 اردیبهشت 1393

جرجانی


نیلوفر میری

آمینه

نمایشگاه انفرادی فتوآرت

گشایش : 12 اردیبهشت 1393

پایان : 22 اردیبهشت 1393

خرداد

جرجانی


قادر قادرزاده

خا کستر تن

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 26 اردیبهشت 1393

پایان : 5 خرداد 1393

جرجانی


امیرعلی نوایی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی ویدیو

گشایش : 23 خرداد 1393

پایان : 2 تیر 1393