جرجانی | پیش نگاه

جرجانی

جرجانی

خیابان ولیعصر | بالاتر از پارک وی | کوچه خیام | پلاک ۴| زنگ ۱ | تلفن : ۲۲۶۶۸۷۴۰

ساعات بازدید : 4:30 تا 8:30

گالری شنبه ها تعطیل است.

آذر

جرجانی


کتایون برزگر

ضمیر

نمایشگاه انفرادی چیدمان و مجسمه

گشایش : 29 آبان 1394

پایان : 9 آذر 1394

جرجانی


پگاه سلیمی

خانه

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 27 آذر 1394

پایان : 7 دی 1394