جرجانی | پیش نگاه

جرجانی

جرجانی

خیابان ولیعصر | بالاتر از پارک وی | کوچه خیام | پلاک ۴| زنگ ۱ | تلفن : ۲۲۶۶۸۷۴۰

ساعات بازدید : 4:30 تا 8:30

گالری شنبه ها تعطیل است.

شهریور

جرجانی


مریم عیوضی

راهی جز این

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 23 مرداد 1394

پایان : 2 شهریور 1394