جرجانی | پیش نگاه

گالری جرجانی

گالری جرجانی

خیابان ولیعصر | بالاتر از پارک وی | کوچه خیام | پلاک ۴| زنگ ۱ | تلفن : 22668740

ساعات بازدید : 4:30 تا 8:30

گالری شنبه ها تعطیل است | www.jorjanigallery.com

دی

گالری جرجانی


مهرداد پرمان

بدون عنوان

گشایش : 12 دی 1393

پایان : 22 دی 1393

گالری جرجانی


محصولات ویرا

گشایش : 5 دی 1393

پایان : 10 دی 1393

بهمن

گالری جرجانی


حمیدرضا عینی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 26 دی 1393

پایان : 6 بهمن 1393

گالری جرجانی


نگین هدایتی

اورنگ

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 10 بهمن 1393

پایان : 20 بهمن 1393

اسفند

گالری جرجانی


گلاره گودرزی، سارا قاضی اسدالهی، الناز منتظری، سمیرا دل زنده، راشین تیموری، نسرین ترک، مرضیه محجوبیان

مشاهده

نمایشگاه گروهی نقاشی و مجسمه

گشایش : 1 اسفند 1393

پایان : 11 اسفند 1393