گالری ثالث | پیش نگاه

گالری ثالث

گالری ثالث

خیابان کریم خان زند | بین ایرانشهر و ماهشهر | شماره 148 | تلفن : 88325376 | فکس : 88325377

ساعات بازدید : 10 تا 21 |جمعه ها : 16 تا 22

اسفند

گالری ثالث


هنرمندان: واحد خاکدان، مهرداد محب علی، احمد مرشدلو، افشین چیذری، مهدی درویشی، بهمن محمدی، علیرضا چلیپا، طاهر پورحیدری، مسعود کشمیری، مهرداد خطایی

پروژه پزشک احمدی

گشایش : 14 اسفند 1394

پایان : 29 اسفند 1394

گالری ثالث


جواد آتشباری، فرشاد آل خمیس، علی آل حسینی، آیدا باشی، سپهر بختیاری، مسعود جزنی، بزرگمهر حسین پور، حامد حکیمی، کامبیز درم بخش، مهدی درویشی، زرتشت رحیمی، المیرا روزبه، پرویز روزبه، علی زعیم، قدرت عاقلی، کیانوش معتقدی، سپهر مصری، مهدی میرباقری

وات د پاپ

نمایشگاه گروهی نقاشی / مجسمه/ چیدمان

گشایش : 30 بهمن 1394

پایان : 12 اسفند 1394