گالری ای جی | پیش نگاه

گالری ای جی

گالری ای جی

خیابان ولیعصر | بالاتر از چهارراه پارک وی | خیابان پسیان | شماره ۳ | تلفن : 26851748

ساعات بازدید : 12 تا 8

پنج شنبه و جمعه : 4 تا 8 www.aggalerie.com

دی

گالری ای جی


علی زنجانی

بارداریِ «ساکن »

گشایش : 19 دی 1394

پایان : 14 بهمن 1394

بهمن

گالری ای جی


علی زنجانی، محمد غزالی، پرنیان فردوسی، محبوبه کرملی، عباس کوثری، مهران مهاجر، مهرداد نراقی، غزاله هدایت، پیمان هوشمندزاده

تصویرِ کوچک، آینه ی بزرگ: عکاسی معاصر ایران

نمایشگاه گروهی عکس

گشایش : 16 بهمن 1394

پایان : 12 اسفند 1394