ای جی | پیش نگاه

ای جی

ای جی

خیابان ولیعصر | بالاتر از چهارراه پارک وی | خیابان پسیان | شماره ۳ | تلفن : 26851748

ساعات بازدید : 12 تا 8

پنج شنبه ها و جمعه ها 4 ـ 8 www.aggalerie.com

مهر

ای جی


آرش حنایی

خاكى با اختلال ادوارى خویی (دﻭ قطبى)/برداشت آزاد: منظره/كوه

نمایشگاه انفرادی طراحی دیجیتال

گشایش : 11 مهر 1394

پایان : 6 آبان 1394

آبان

ای جی


عباس کوثری

قرمزها و سبزها

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 9 آبان 1394

پایان : 4 آذر 1394

آذر

ای جی


مارتین پار

مارتین پار در تهران

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 7 آذر 1394

پایان : 2 دی 1394