گالری ای جی | پیش نگاه

گالری ای جی

گالری ای جی

خیابان ولیعصر | بالاتر از چهارراه پارک وی | خیابان پسیان | شماره ۳ | تلفن : 26851748

ساعات بازدید : 12 تا 8

پنج شنبه ها و جمعه ها 4 ـ 8 www.aggalerie.com

شهریور

گالری ای جی

گرداننده :رضا حائری با همکاری گالری ای.جی. و سازماناب


هارون فاروکی

استعاره و سیاست : مروری بر آثار هارون فاروکی در تهران

نمایشگاه انفرادی چیدمان ویدیو

گشایش : 14 شهریور 1394

پایان : 8 مهر 1394