ای جی | پیش نگاه

ای جی

ای جی

خیابان ولیعصر | بالاتر از چهارراه پارک وی | خیابان پسیان | شماره ۳ | تلفن : 26851748

ساعات بازدید : 12 تا 8

پنج شنبه ها و جمعه ها 4 ـ 8 www.aggalerie.com

اردیبهشت

ای جی


غزاله هدایت

رُفته ها

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 22 فروردین 1394

پایان : 16 اردیبهشت 1394

ای جی


مهرداد نراقی

شهر

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 26 اردیبهشت 1394

پایان : 20 خرداد 1394