ای جی | پیش نگاه

گالری ای جی

گالری ای جی

خیابان ولیعصر | بالاتر از چهارراه پارک وی | خیابان پسیان | شماره ۳ | تلفن : 26851748

ساعات بازدید : 12 تا 8

پنج شنبه ها و جمعه ها 4 ـ 8 | www.aggalerie.com

اردیبهشت

گالری ای جی


محبوبه کرملی

شادآباد

نمایشگاه انفرادی عکاسی

گشایش : 21 فروردین 1395

پایان : 15 اردیبهشت 1395

گالری ای جی

گرداننده: الهام پوریامهر


مهدیار جمشیدی

«من اینجا هستم»

مکان: عقدا، اردکان یزد
معرفی پروژه: پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت، ساعت ۷ تا ۹ شب
از طریق ثبت نام در تور پروژه
برای ثبت نام در این تور با گالری Ag تماس گرفته شود.

گشایش : 16 اردیبهشت 1395

پایان : 17 اردیبهشت 1395

گالری ای جی


ترانه همامی

تالار آینه ها

نمایشگاه انفرادی چیدمان

گشایش : 25 اردیبهشت 1395

پایان : 19 خرداد 1395