ایگرگ | پیش نگاه

ایگرگ

ایگرگ

خيابان ايرانشهر| کوچه مهاجر| شماره 28 | زنگ دوم | تلفن : 88867109

ساعات بازدید : یکشنبه تاچهارشنبه: 11 صبح - 5 عصر |پنجشنبه و جمعه: 4 - 8 عصر

گالری شنبه ها تعطیل است. www.igregartstudio.com

خرداد

ایگرگ


کورش ادیم، آرمان استپانیان، مهرداد افسری، آبنوس البرزی، شهریار توکلی، شهرزاد چنگلوایی، تورج خامنه زاده، نادر داودی، ملیکا شفاهی، بهنام صدیقی، بیژن صیفوری، امین طلاچیان، علی و رامیار، علیرضا فانی، امیرعلی قاسمی، فرزانه قدیانلو، کتایون کرمی

جهان نگریسته، فصل سوم: عکاسی

نمایشگاه گروهی عکاسی

گشایش : 25 اردیبهشت 1394

پایان : 15 خرداد 1394

ایگرگ


مهدی احمدی، هما ارکانی، شیما اسفندیاری، پونه اوشیدری، وحید چمانی، بهناز خامه چیان، مهرداد ختایی، پویا رضی، مهدی راحمی، مرجان رضوی، بهاره رییسی، مانی غلامی، شیما فریدنی، معصومه مظفری، شاهین نوروزی، بهروز والیانی

جهان نگریسته، فصل چهارم: نقاشی

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 29 خرداد 1394

پایان : 19 تیر 1394