اُ | پیش نگاه

اُ

اُ

خیابان ویلا (نجات الهی) | کوچه خسرو | پلاک ۴۶ | تلفن : 88922028

ساعات بازدید : یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲ تا ۸

جمعه ۴ تا ۹ گالری شنبه ها تعطیل است.

اردیبهشت

اُ


امید بازماندگان

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 28 فروردین 1394

پایان : 21 اردیبهشت 1394

خرداد

اُ


مسعود کشمیری

این تنی که پوشیده ام

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 25 اردیبهشت 1394

پایان : 13 خرداد 1394

اُ


امیر کریمی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 22 خرداد 1394

پایان : 10 تیر 1394