الهه | پیش نگاه

الهه

الهه

بلوار افریقا | انتهای خیابان گلفام(سمت راست) | بن بست امینی | پلاک 3 | تلفن : 22054128 | 26202611 | فکس: 89776349

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری روزهای تعطیل رسمی(غیراز جمعه) و چهارشنبه ها تعطیل است | www.elahe.net

تیر

الهه


فرناز ذوالفقاری

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 6 تیر1393

پایان : 16 تیر1393

الهه


پنجمین سالانه ی هنر معاصر- پرسبوک 13

نمایشگاه ها:
ریشه: 20 تا 30 تیر، 5 تا 8 عصر + کارگاه های هنر محیطی و نیکزاد عربشاهی درطول نمایشگاه
سپید یا سیاه: 3تا 13 مرداد، 5 تا 8 عصر
انسان: 17 تا 27 مرداد، 5 تا 8 عصر
واقعیت افزوده: 31 مرداد تا 10 شهریور، 5 تا 8 عصر
آب: گروه اول 14 تا 24 شهریور - گروه دوم 28 شهریور تا 7مهر، 5 تا 8 عصر
کارگاه ها:
احمد نادعلیان، 10 مرداد ، 10 تا 14 عصر/ کورش گلناری، 24 مرداد ، 10 تا 14 عصر/ بهنام کامرانی7 شهریور، 10 تا 14 عصر/ فرزین هدایت زاده، 21 شهریور، 10 تا 14 عصر/ مهدی سعیدی، 4مهر، 10 تا 14 عصر

گشایش : 20 تیر1393

پایان : 7 مهر 1393