الهه | پیش نگاه

الهه

الهه

بلوار افریقا | انتهای خیابان گلفام(سمت راست) | بن بست امینی| پلاک 3 | تلفن : 26202611-22054128 | فکس : 89776349

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری چهارشنبه ها و تعطیلات رسمی غیر از جمعه تعطیل است.

خرداد

الهه


نسرین اسماعیلی

مهمانی طولانی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 1 خرداد 1394

پایان : 11 خرداد 1394