افرند | پیش نگاه

افرند

افرند

یوسف آباد | جهان آرا | خیابان 19 (جلال حسینی) | پلاک 48 | تلفن : 88012334 | فکس : 88336757

ساعات بازدید : 4 تا 8

افتتاحیه ها : 4 تا 9. گالری شنبه ها تعطیل است | www.afrandgallery.com

اردیبهشت

افرند


احمد نصرالهی، خلیل سمائی جابلو، محمد اعظم زاده

گروه نقاشان سپند | حرکت از صفر

نمایشگاه گروهی طراحی

گشایش : 5 اردیبهشت 1393

پایان : 12 اردیبهشت 1393

خرداد

افرند


فرهاد ( محمدرضا ) ایزدخواه، مهرداد طلا دار

یادداشتهای روزانه

نمایشگاه گروهی طراحی

گشایش : 23 خرداد 1393

پایان : 30 خرداد 1393