گالری افرند | پیش نگاه

گالری افرند

گالری افرند

یوسف آباد | جهان آرا | خیابان 19 (جلال حسینی) | پلاک 48 | تلفن : 88012334 | فکس : 88336757

ساعات بازدید : 4 تا 8

افتتاحیه ها : 4 تا 9. گالری شنبه ها تعطیل است.

دی

گالری افرند

گرداننده :امیر شلمانی


بهادر پور دارابی ، محسن حسینمردی، مجید زراعتی، امیر شلمانی، کاوه کاووسی، علی گلستانه، هانی نجم، پژمان نوروزی، روزبه مشعشعی، حمید هادی نژاد

«هوابس ناجوانمردانه سرداست »

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 18 دی 1394

پایان : 2 بهمن 1394

بهمن

گالری افرند


حمید هادی نژاد

نشانی های نرفته

نمایشگاه انفرادی طراحی

گشایش : 16 بهمن 1394

پایان : 30 بهمن 1394

اسفند

گالری افرند


هانیبال الخاص، محمد احصایی، ناصر اویسی، احمد امین نظر، ثمیلا امیر ابراهیمی، باسم الرسام، ابراهیم الفت، فرهاد ایزدخواه، بهمن بروجنی، سیما بینا، بهادر پور دارابی، صادق تبریزی، مجتبی تاجیک، ژازه تباتبایی، علی جمشیدی، علی خسروی، بهرام دبیری، حسینعلی ذابحی، حسین زینالپور، مریم سالور، نجف شکری، عربعلی شروه، امید شلمانی، امیر شلمانی، ترانه صادقیان، حامد صحیحی ، یعقوب عمامه پیچ، ابراهیم علیپور، داریوش قره زاد، فریده لاشایی، اردشیر محصص، ناصر محمدی، سیروس مالک، کیوان مکری، احمد نصرالهی، هانی نجم، حمید هادی نژاد

+94

نمایشگاه گروهی طراحی و نقاشی، مجسمه، عکس

گشایش : 7 اسفند 1394

پایان : 21 اسفند 1394