گالری افرند | پیش نگاه

گالری افرند

گالری افرند

یوسف آباد | جهان آرا | خیابان 19 (جلال حسینی) | پلاک 48 | تلفن : 88012334 | فکس : 88336757

ساعات بازدید : 4 تا 8

افتتاحیه ها : 4 تا 9 گالری شنبه ها تعطیل است.

مهر

گالری افرند


بهمن بروجنی

بهمنامه

نمایشگاه انفرادی طراحی

گشایش : 10 مهر 1394

پایان : 24 مهر 1394

آبان

گالری افرند


خلیل سمائی جابلو

پیکره های خیالی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 15 آبان 1394

پایان : 22 آبان 1394

آذر

گالری افرند


پولادصدرالرجال عبدالرحیمی، آیتای خرمی نژاد

گذر فصل ها

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 29 آبان 1394

پایان : 6 آذر 1394