افرند | پیش نگاه

افرند

افرند

یوسف آباد | جهان آرا | خیابان 19 (جلال حسینی) | پلاک 48 | تلفن : 88012334 | فکس : 88336757

ساعات بازدید : 4 تا 8

افتتاحیه ها : 4 تا 9 گالری شنبه ها تعطیل است.

اردیبهشت

افرند


سیاوش روشندل

نوبهار

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 4 اردیبهشت 1394

پایان : 11 اردیبهشت 1394

خرداد

افرند


روجا علی نژاد

چوب ها و خاطرات

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 1 خرداد 1394

پایان : 8 خرداد 1394