افرند | پیش نگاه

گالری افرند

گالری افرند

یوسف آباد | جهان آرا | خیابان 19 (جلال حسینی) | پلاک 48 | تلفن : 88012334 | فکس : 88336757

ساعات بازدید : 4 تا 8

افتتاحیه ها : 4 تا 9 گالری شنبه ها تعطیل است | www.afrandgallery.com

اردیبهشت

گالری افرند


مجتبی سیادتی

نقش پندار

نمايشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 27 فروردین 1395

پایان : 10 اردیبهشت 1395

گالری افرند


حمید حلیمی

اینجا چیزی برای دیدن نیست !

نمايشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 24 اردیبهشت 1395

پایان : 7 خرداد 1395

خرداد

گالری افرند


حمید حلیمی

اینجا چیزی برای دیدن نیست !

نمايشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 24 اردیبهشت 1395

پایان : 7 خرداد 1395

گالری افرند


سمیه عبداله پور

عروسکها با چشمان باز می خوابند

نمايشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 21 خرداد 1395

پایان : 28 خرداد 1395