افرند | پیش نگاه

گالری افرند

گالری افرند

یوسف آباد | جهان آرا | خیابان 19 (جلال حسینی) | پلاک 48 | تلفن : 88012334 | فکس : 88336757

ساعات بازدید : 4 تا 8

افتتاحیه ها : 4 تا 9. گالری شنبه ها تعطیل است | www.afrandgallery.com

دی

گالری افرند


شیدا آذری

باغ راز

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 12 دی 1393

پایان : 19 دی 1393

بهمن

گالری افرند


امید شلمانی

پاد آفرین

نمایشگاه انفرادی عکاسی

گشایش : 3 بهمن 1393

پایان : 10 بهمن 1393

اسفند

گالری افرند


فرزین قاسمی

آواز نگاه

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 1 اسفند 1393

پایان : 8 اسفند 1393

گالری افرند

گرداننده: کیوان وارثی


گروه نیشخط

کلّه ملّق

نمایشگاه گروهی کاریکاتور

گشایش : 15 اسفند 1393

پایان : 22 اسفند 1393