افرند | پیش نگاه

گالری افرند

گالری افرند

یوسف آباد | جهان آرا | خیابان 19 (جلال حسینی) | پلاک 48 | تلفن : 88012334 | فکس : 88336757

ساعات بازدید : 4 تا 8

افتتاحیه ها : 4 تا 9. گالری شنبه ها تعطیل است | www.afrandgallery.com

مهر

گالری افرند


امیر شلمانی

چهره

نمایش انفرادی نقاشی

گشایش : 18 مهر 1393

پایان : 25 مهر 1393

آبان

گالری افرند


آسیه صوفی، بهار فروزش، لیلا غفاری، نفیسه موسوی، راضیه سری، رویا حاتم بیگی

حجم خیال

نمایشگاه گروهی طراحی

گشایش : 15 آبان 1393

پایان : 20 آبان 1393

آذر

گالری افرند


بهمن بروجنی

ازدیر...از دور

نمایشگاه انفرادی طراحی

گشایش : 7 آذر 1393

پایان : 14 آذر 1393