افرند | پیش نگاه

افرند

افرند

یوسف آباد | جهان آرا | خیابان 19 (جلال حسینی) | پلاک 48 | تلفن : 88012334 | فکس : 88336757

ساعات بازدید : 4 تا 8

افتتاحیه ها : 4 تا 9. گالری شنبه ها تعطیل است | www.afrandgallery.com

تیر

افرند


سوگل جواهری

هیاهوی هستی

نمایشگاه انفرادی طراحی

گشایش : 6 تیر1393

پایان : 13 تیر1393

شهریور

افرند


گلاره احتیاطی، فهیمه باقرپور، حمیده باقرپور، زینب حریری، ریحانه رحیمی، نازنین زادمهر، سپیده صبوری، سارا کریمی، مارال مجد، ریحانه ملاصالحی

آن خط سوم منم

نمایشگاه گروهی طراحی

گشایش : 7 شهریور 1393

پایان : 14 شهریور 1393