گالری اعتماد 2 | پیش نگاه

گالری اعتماد ۲

گالری اعتماد ۲

نیاوران |میدان یاسر | خیابان صادقی قمی |خیابان بوکان| پلاک 4 | تلفن : 22724442 | فکس :22724442

ساعات بازدید : 3 تا 8

گالری روزهای دوشنبه تعطیل است. www.galleryetemad.com

بهمن

گالری اعتماد ۲


ایلا فیروزابادی

اسب زرد در وضعیت اماده باش

نمایشگاه انفرادی چیدمان

گشایش : 2 بهمن 1394

پایان : 13 بهمن 1394

گالری اعتماد ۲


علیرضا معصومی

کنسرو وار

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 16 بهمن 1394

پایان : 27 بهمن 1394

اسفند

گالری اعتماد ۲


گلزار حسن زاده

گربه ایرانی

نمایشگاه انفرادی چیدمان

گشایش : 7 اسفند 1394

پایان : 11 اسفند 1394

گالری اعتماد ۲


گیلدا نوپرست

نیروی بی مانند

نمایشگاه انفرادی فیلم

گشایش : 14 اسفند 1394

پایان : 21 اسفند 1394