گالری اثر | پیش نگاه

گالری اثر

گالری اثر

کریمخان زند | خیابان ایرانشهر | کوی برفروشان | شماره 16 |روبروی خانه هنرمندان | تلفن : 88326689 | فکس: 88343947

ساعات بازدید : یکشنبه تا پنجشنبه: 11 صبح تا 8 عصر

جمعه ها: 4 تا 8 گالری شنبه ها تعطیل است. www.assarartgallery.com

دی

گالری اثر


مجتبی تاجیک

ممهور

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 25 دی 1394

پایان : 16 بهمن 1394

اسفند

گالری اثر


بی خوابی

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 30 بهمن 1394

پایان : 14 اسفند 1394