گالری اثر | پیش نگاه

گالری اثر

گالری اثر

کریمخان زند | خیابان ایرانشهر| کوی برفروشان | شماره 16 | تلفن : 88326689 | نمابر :88343947

ساعات بازدید : 4 تا 8

یکشنبه تا پنجشنبه 11 تا 8 .گالری روزهای شنبه تعطیل است.

مهر

گالری اثر


الهه حیدری

حوالی اجسام

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 3 مهر 1394

پایان : 30 مهر 1394

آبان

گالری اثر


علیرضا آدم بکان

اَسَر (بدون سر/ بی پایان)

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 8 آبان 1394

پایان : 10 آذر 1394

آذر

گالری اثر


وحید چمانی

اسید آمینه ها

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 27 آذر 1394

پایان : 18 دی 1394