اثر | پیش نگاه

اثر

اثر

کریمخان زند | خیابان ایرانشهر| کوی برفروشان | شماره 16 | تلفن : 88326689 | نمابر :88343947

ساعات بازدید : 4 تا 8

یکشنبه تا پنجشنبه 11 تا 8 .گالری روزهای شنبه تعطیل است.

اردیبهشت

اثر


بابک روشنی نژاد

به چپ چپ

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 11 اردیبهشت 1394

پایان : 29 خرداد 1394