اثر | پیش نگاه

گالری اثر

گالری اثر

کریمخان زند | خیابان ایرانشهر| کوی برفروشان | شماره 16 | تلفن : 88326689 | نمابر :88343947

ساعات بازدید : 4 تا 8

یکشنبه تا پنجشنبه 11 تا 8 گالری روزهای شنبه تعطیل است | www.assarartgallery.com

اردیبهشت

گالری اثر


رکسانا منوچهری

از سرزمین طلا

نمایشگاه انفرادی

گشایش : 27 فروردین 1395

پایان : 17 اردیبهشت 1395

خرداد

گالری اثر


محمدحسین عماد

پذیرش

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 24 اردیبهشت 1395

پایان : 21 خرداد 1395