آناهیتا | پیش نگاه

آناهیتا

آناهیتا

خیابان قائم مقام فراهانی | پایینتر از خیابان استاد مطهری | کوچه شبنم | پلاک 3 |ساختمان موسسه پرسش | تلفن : 88822010

ساعات بازدید : 4 تا 8

www.anahita.gallery

شهریور

آناهیتا

گرداننده: لیلا معظمی


مرجان اندرودی، علی انصاری، دیاکو حسن نژاد، محسن حسین مردی، هیلدا خیرآبادی، هیرش خیرآبادی، الهام شیروی، ندا صمدی، نجوا عرفانی، اسماعیل قنبری، مهسا محمدی، علی مطلب زاده، لیلا معظمی، احسان میرحسینی، ژرژ هاشم زاده

نیستن

نمایشگاه گروهی

گشایش : 30 مرداد 1394

پایان : 13 شهریور 1394