گالری آناهیتا | پیش نگاه

گالری آناهیتا

گالری آناهیتا

خیابان قائم مقام فراهانی | پایینتر از خیابان استاد مطهری | کوچه شبنم | پلاک 3 |ساختمان موسسه پرسش | تلفن : 88822010

ساعات بازدید : 4 تا 8

www.anahita.gallery

دی

گالری آناهیتا


علیرضا آدم بکان، امین باقری، علیرضا جدی، افشین چیذری، داریوش حسینی، علی خوشکام، محمد خلیلی، شنتیا ذاکر عاملی، اشکان صانعی، ایمان صفایی، امیر طباطبایی، مریم طباطبایی، رعنا فرنود، فرهاد گاوزن، امید مشکسار، معصومه مظفری، نزار موسوی نیا، نیکزاد نجومی، کریم نصر، علی نصیر، احمد وکیلی

بازگشت

نمایشگاه گروهی طراحی
طراحی ایده و دعوت از هنرمندان: آیدین خانکشی پور

گشایش : 18 دی 1394

پایان : 28 دی 1394