آناهیتا | پیش نگاه

آناهیتا

آناهیتا

خیابان قائم مقام فراهانی | پایینتر از خیابان استاد مطهری | کوچه شبنم | پلاک 3 |ساختمان موسسه پرسش | تلفن : 88822010

ساعات بازدید : 4 تا 8

www.anahita.gallery

مهر

آناهیتا

گرداننده: آلا دهقان


رنگ می بازد سی مرتبه چشم اندازی

نمایشگاه گروهی

گشایش : 10 مهر 1394

پایان : 29 مهر 1394

آبان

آناهیتا


امید شلمانی

اشباح آسفودل

نمایشگاه انفرادی عکس - کولاژ

گشایش : 29 آبان 1394

پایان : 8 آذر 1394

آناهیتا

گرداننده: شاهین محمدی زرغان


کاوه کاووسی

دژاوو

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 8 آبان 1394

پایان : 24 آبان 1394