آریا | پیش نگاه

آریا

آریا

خیابان ولی عصر | بالاتر از سه راه دکتر بهشتی | کوچه زرین | شماره 10 | تلفن : 88727083 | فکس: 88716401

ساعات بازدید : 2 تا 8

افتتاحیه و جمعه ها: 4 تا 8 گالری همه روزه باز است| www.ariagallery-artclasses.com

اردیبهشت

آریا


حمید فام

اسطوره های موازی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 4 اردیبهشت 1393

پایان : 15 اردیبهشت 1393

آریا


سمیرا کربلایی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 18 اردیبهشت 1393

پایان : 29 اردیبهشت 1393

خرداد

آریا


پونه ابدالی

ما هیچ، ما نگاه

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 1 خرداد 1393

پایان : 12 خرداد 1393

آریا


بیژن اسدی، شیدا نوری وزیری، نیما جراح باشی، نازلی پورشیر محمد، کیمیا قادری، تهمینه میرمطهری، مریم عماد، محسن رافعی

آنک

نمایشگاه گروهی مجسمه

گشایش : 22 خرداد 1393

پایان : 29 خرداد 1393