آریا | پیش نگاه

آریا

آریا

خیابان ولی عصر | بالاتر از سه راه دکتر بهشتی | کوچه زرین | شماره 10 | تلفن : 88727083 | فکس: 88716401

ساعات بازدید : 2 تا 8

افتتاحیه و جمعه ها: 4 تا 8 گالری همه روزه باز است. ariagallery-artclasses.com

اردیبهشت

آریا


شهین تابان فر

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 4 اردیبهشت 1394

پایان : 11 اردیبهشت 1394

خرداد

آریا


بهمن محصص

در 60 قطعه از جسم گمشده

پروژه ی مشترک نگارخان هى آریا و گالری آب/انبار بازخوانی هنر مدرن ایران 2

گشایش : 1 خرداد 1394

پایان : 22 خرداد 1394