آریا | پیش نگاه

گالری آریا

گالری آریا

خیابان ولی عصر | بالاتر از سه راه دکتر بهشتی | کوچه زرین | شماره 10 | تلفن : 88727083 | فکس: 88716401

ساعات بازدید : 2 تا 8

افتتاحیه و جمعه ها: 4 تا 8 گالری همه روزه باز است| www.ariagallery-artclasses.com

دی

گالری آریا


شهریار رضایی

مرگ در خانه ما ارثی است

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 12 دی 1393

پایان : 26 دی 1393

بهمن

گالری آریا


هفت دهه نقاشی سیراک ملکنیان

پروژه مشترک نگارخانه آریا و آب/ انبار

گشایش : 10 بهمن 1393

پایان : 30 بهمن 1393

اسفند

گالری آریا


چهارمین نمایشگاه تابلوهای کوچک

نمایشگاه گروهی طراحی و نقاشی

گشایش : 8 اسفند 1393

پایان : 22 اسفند 1393