آریا | پیش نگاه

گالری آریا

گالری آریا

خیابان ولی عصر | بالاتر از سه راه دکتر بهشتی | کوچه زرین | شماره 10 | تلفن : 88727083 | فکس: 88716401

ساعات بازدید : 2 تا 8

افتتاحیه و جمعه ها: 4 تا 8 گالری همه روزه باز است| www.ariagallery-artclasses.com

مهر

گالری آریا


رحیم مولاییان

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 3 مهر 1393

پایان : 11 مهر 1393

گالری آریا


عزیز ساعتی

ساعتی در تهران

رونمایی کتاب همراه با نمایشگاه گزیده عکس ها

گشایش : 27 مهر 1393

پایان : 30 مهر 1393

گالری آریا


مظفر تقوی بلسی

خلسه بر خاکستر

نمایشگاه انفرادی نقاشی و هنر محیطی

گشایش : 17 مهر 1393

پایان : 25 مهر 1393

آبان

گالری آریا


ساسان افشارزاده

آسانسور

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 1 آبان 1393

پایان : 9 آبان 1393

گالری آریا


بهمن بروجنی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 15 آبان 1393

پایان : 26 آبان 1393

گالری آریا


حمزه دفاعی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی ساخته های چوبی

گشایش : 29 آبان 1393

پایان : 7 آذر 1393