آریانا | پیش نگاه

گالری آریانا

گالری آریانا

الهیه | انتهای خیابان مریم شرقی | ابتدای خیابان فرشته (شهید فیاضی) | شماره 9 | تلفن : 22601216

ساعات بازدید : یکشنبه تا پنجشنبه: 5- 8 عصر

گالری جمعه ها و شنبه ها تعطیل است.

بهمن

گالری آریانا


نمایشگاه نقاشی های جلال شباهنگی

گشایش : 12 دی 1393

پایان : 16 بهمن 1393