آتبین | پیش نگاه

گالری آتبین

گالری آتبین

خیابان ولیعصر | ضلع جنوب چهارراه پارک وی | کوچه خاکزاد | پلاک 42 | تلفن : 26210395

ساعات بازدید : 4 تا 9

گالری همه روزه باز است | www.atbingallery.com

اردیبهشت

گالری آتبین


امیر حسین شجاعی

دور

نمايشگاه انفرادی عکس

گشایش : 27 فروردین 1395

پایان : 7 اردیبهشت 1395

گالری آتبین


مانی مهرزاد

سواران گمشده

نمايشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 10 اردیبهشت 1395

پایان : 21 اردیبهشت 1395

گالری آتبین


علی ندایی

از لابلای اسطوره

نمايشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 24 اردیبهشت 1395

پایان : 4 خرداد 1395

خرداد

گالری آتبین


نازنین محمدیان خونساری

اندکی پاریس

نمايشگاه انفرادی عکس

گشایش : 7 خرداد 1395

پایان : 18 خرداد 1395