آتبین | پیش نگاه

آتبین

آتبین

خیابان ولیعصر | ضلع جنوب چهارراه پارک وی | کوچه خاکزاد | پلاک 42 | تلفن : 26210395

ساعات بازدید : 4 تا 9

گالری همه روزه باز است.

اردیبهشت

آتبین


رضا حسینی، ندا تولایی، هومن فولاد قلم، وحید محمدی

آن شب اردیبهشت

نمایشگاه گروهی نقاشی آبستره

گشایش : 4 اردیبهشت 1394

پایان : 15 اردیبهشت 1394

آتبین


ارغوان خسروی

گذر از آبی روزها

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 18 اردیبهشت 1394

پایان : 29 اردیبهشت 1394

خرداد

آتبین


نیلوفر تقی پور

کالبد اثیری

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 1 خرداد 1394

پایان : 12 خرداد 1394