آب انبار | پیش نگاه

گالری آب انبار

گالری آب انبار

میدان هفت تیر | مفتح جنوبی | بعد از تقاطع سمیه | خیابان بور بور | خیابان خاقانی | بن بست روشن منش | پلاک 2 | تلفن : 88860703

ساعات بازدید : 12 تا 8

افتتاحیه :3 تا 9 گالری شنبه ها تعطیل است. | www.ab-anbar.com

دی

گالری آب انبار


رضا آرامش

در 11:08 23 اسفند 1384

نمایشگاه انفرادی ویدیو، چیدمان، عکس

گشایش : 5 دی 1393

پایان : 2 بهمن 1393

بهمن

گالری آب انبار


هفت دهه نقاشی سیراک ملکنیان

پروژه مشترک آب/ انبار و نگارخانه آریا

گشایش : 10 بهمن 1393

پایان : 30 بهمن 1393