آب انبار | پیش نگاه

گالری آب انبار

گالری آب انبار

میدان هفت تیر | مفتح جنوبی | بعد از تقاطع سمیه | خیابان بور بور | خیابان خاقانی | بن بست روشن منش | پلاک 2 | تلفن : 88860703

ساعات بازدید : 12 تا 8

افتتاحیه :3 تا 9 گالری شنبه ها تعطیل است. | www.ab-anbar.com

آذر

گالری آب انبار


آناهیتا رزمی

برخی پیوند ها، برخی تابش ها

نمایشگاه انفرادی ویدیو - چیدمان

گشایش : 30 آبان 1393

پایان : 27 آذر 1393

گالری آب انبار


مته ژول

فراخواندن

نمایشگاه انفرادی ویدیو

گشایش : 30 آبان 1393

پایان : 2 آذر 1393

گالری آب انبار


فرهاد کلانتری

ستاره های ارومیه

نمایشگاه انفرادی ویدیو - چیدمان

گشایش : 30 آبان 1393

پایان : 21 آذر 1393