گالری آب انبار | پیش نگاه

گالری آب انبار

گالری آب انبار

میدان هفت تیر | مفتح جنوبی | بعد از تقاطع سمیه | خیابان بور بور | خیابان خاقانی | بن بست روشن منش | پلاک 2 | تلفن : 88860703

ساعات بازدید : 12 تا 8

افتتاحیه :3 تا 9 گالری شنبه ها تعطیل است. www.ab-anbar.com

مهر

گالری آب انبار


محمود بخشی، آرش حنایی

نمایش انفرادی

نمایشگاه گروهی عکس و اینستالیشن

گشایش : 10 مهر 1394

پایان : 30 مهر 1394

آبان

گالری آب انبار


رضا عابدینی

طراحیخط

نمایشگاه انفرادی طراحی

گشایش : 8 آبان 1394

پایان : 5 آذر 1394

آذر

گالری آب انبار


رها رئیسنیا

منتخبی از آثار رها رئیسنیا

نمایشگاه انفرادی نقاشی و ویدئو

گشایش : 13 آذر 1394

پایان : 10 دی 1394