آب انبار | پیش نگاه

آب انبار

آب انبار

میدان هفت تیر| مفتح جنوبی| بعد از تقاطع سمیه| خیابان بور بور| خیابان خاقانی| بن بست روشن منش| پلاک 2 | تلفن : 88860703

ساعات بازدید : یکشنبه تا جمعه ۱۲ تا ۲۰

افتتاحیه: ۱۵ تا ۲۱ گالری روزهای شنبه تعطیل است

خرداد

آب انبار


بهمن محصص در 60 قطعه از جسم گمشده

پروژه ی مشترک نگارخانه ى آریا و گالری آب/انبار بازخوانی هنر مدرن ایران 2

گشایش : 1 خرداد 1394

پایان : 22 خرداد 1394