آبی | پیش نگاه

گالری آبی

گالری آبی

خ دولت|خ دیباجی جنوبی|روبروی پارک ارغوان| ابتدای کوچه مژگان| پ 41 | تلفن : 22555388

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری شنبه ها تعطیل است.

اردیبهشت

گالری آبی


مریم برومند ، کیانا برومند، شکوفه خرم رودی

تریوی طراحی

نمایشگاه گروهی طراحی

گشایش : 27 فروردین 1395

پایان : 7 اردیبهشت 1395

گالری آبی


سعید بنی حسینیان

تبخیر

انفرادی نمایشگاه نقاشی و مجسمه

گشایش : 10 اردیبهشت 1395

پایان : 21 اردیبهشت 1395

گالری آبی


نوید نامی

فرش قرمز

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 24 اردیبهشت 1395

پایان : 4 خرداد 1395