گالری آبی | پیش نگاه

گالری آبی

گالری آبی

خ دولت|خ دیباجی جنوبی|روبروی پارک ارغوان| ابتدای کوچه مژگان| پ 41 | تلفن : 22555388

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری شنبه ها تعطیل است.

مهر

گالری آبی


مسعود دم آبه

دو اینچی

نمایشگاه انفرادی میکس مدیا

گشایش : 17 مهر 1394

پایان : 4 آبان 1394

آبان

گالری آبی


عرفانه صمصام شریعت

روایت بی پایان

نمایشگاه انفرادی چیدمان

گشایش : 15 آبان 1394

پایان : 2 آذر 1394

آذر

گالری آبی


شیرین رضایی

Decidophobia

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 6 آذر 1394

پایان : 18 آذر 1394