آبی | پیش نگاه

آبی

آبی

خ دولت|خ دیباجی جنوبی|روبروی پارک ارغوان| ابتدای کوچه مژگان| پ 41 | تلفن : 22555388

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری شنبه ها تعطیل است.

شهریور

آبی


احسان حاجی بابایی، مسعود دم آبه، سورنا زمانی، مهدی شیری، کیمن مه آبادی

دایره تجسس

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 16 مرداد 1394

پایان : 6 شهریور 1394

آبی


امیرحسین اسدی، فرانک ایرانی، محمود ساکی، محمدحسین غلام زاده، مجتبی قاسمی شیل سر، محیا گیو

زیست - قدرت

نمایشگاه گروهی نقاشی، مجسمه،چیدمان، عکس و ...

گشایش : 13 شهریور 1394

پایان : 6 مهر 1394