برنامه هفته گالری های تهران | پیش نگاه

برنامه هفته گالری های تهران | پیش نگاه

هفته

| رویداد

گالری اُ | سینا برومندی | * | نمایشگاه انفرادی عکس | گشايش: 9 اسفند 1398 | پایان: 20 اسفند 1398

گالری ایده | آرمان جدیدیان | حسرت درناها | نمایشگاه انفرادی نقاشی | گشايش: 9 اسفند 1398 | پایان: 13 اسفند 1398

گالری اِو | احمد نصرالهی، اکبر میخک، هادی ضیاالدینی، محمد فاسونکی، امید مشکسار، صمد توانا | بدون مرکز | نمایشگاه نقاشی | گشايش: 9 اسفند 1398 | پایان: 29 فروردین 1399

گالری سایه | الهام قربانی شاد | خودی دیگر | نمایشگاه انفرادی نقاشی | گشايش: 9 اسفند 1398 | پایان: 14 اسفند 1398

گالری سرزمین هنر | حسین کاشیان | نگاهی دیگر | نمایشگاه انفرادی نقاشی خط | گشايش: 9 اسفند 1398 | پایان: 21 اسفند 1398

گالری سیحون | سولماز توحید لو | شام آخر | نمایشگاه انفرادی نقاشی | گشايش: 9 اسفند 1398 | پایان: 21 اسفند 1398

گالری شروه | شیرین پدرزه | طبیعت برای هدیه | نمایشگاه انفرادی | گشايش: 9 اسفند 1398 | پایان: 13 اسفند 1398

گالری طراحان آزاد | پرستو محقق | اندروای | نمایشگاه انفرادی نقاشی و ویدئو | گشايش: 9 اسفند 1398 | پایان: 14 اسفند 1398

گالری گلستان | محمد انوشفر، بهرو باقری، بهرام دبیری، نازنین رجب دوست، نعیمه رزاقی، مریم زندی، گیزلا سینایی، مریم سالور، مهشید شیرعلیخانی، معصومه عبیری نیا، نرگس عقدایی، شیرین غازی، لیلا فرزانه، محبوبه فرامرزی، منصوره فرامرزی، تکتم فاضل، بهرام دشتی نژاد، گلناز قدیری، هلیا قاجار، طناز کمالیان، فربد مرشدزاده، سوگند میرزایی | * | نمایشگاه گروهی آثار هنری کاربردی | گشايش: 9 اسفند 1398 | پایان: 14 اسفند 1398

گالری والی | نیلوفر بهشتی نسب | سرزمین گمشده | نمایشگاه انفرادی نقاشی | گشايش: 9 اسفند 1398 | پایان: 20 اسفند 1398

گالری ویستا | قادر منصوری | سرزمین آتال | نمایشگاه انفرادی نقاشی | گشايش: 9 اسفند 1398 | پایان: 16 اسفند 1398

گالری هفت ثمر | پریا سلمان زاده | آیینه وجود | نمایشگاه انفرادی سرامیک | گشايش: 9 اسفند 1398 | پایان: 14 اسفند 1398

گالری هما | شنتیا ذاکرعاملی | همچون شاعری چاقو در دست | نمایشگاه انفرادی طراحی | گشايش: 9 اسفند 1398 | پایان: 20 اسفند 1398

گالری هور | احمد نصرالهی | * | نمایشگاه انفرادی | گشايش: 9 اسفند 1398 | پایان: 23 اسفند 1398

رویداد

| گالری