برنامه هفته گالری های تهران | پیش نگاه

برنامه هفته گالری های تهران | پیش نگاه

هفته

| رویداد

گالری آ | هاجر رهگذر | حال ناتمام | نمایشگاه انفرادی نقاشی | گشايش: 25 بهمن 1398 | پایان: 5 اسفند 1398

گالری آریا | نسرین نجفی | 1/3 | نمایشگاه نقاشی | گشايش: 25 بهمن 1398 | پایان: 5 اسفند 1398

گالری اُ | آیلار دستگیری | * | نمایشگاه انفرادی نقاشی | گشايش: 25 بهمن 1398 | پایان: 6 اسفند 1398

گالری ایده | مریم مقدم، علیرضا بیداری، روزبه دبیری | سه نگاه | نمایشگاه گروهی نقاشی | گشايش: 25 بهمن 1398 | پایان: 29 بهمن 1398

گالری تم | کیوریتور: داریوش کیانی | جمعی از دانش آموختگان آکادمی هنرهای معاصر | پل معلق | نمایشگاه گروهی عکس | گشايش: 25 بهمن 1398 | پایان: 30 بهمن 1398

گالری دنا | ناهید برادران | نهفتگی ها | نمایشگاه انفرادی نقاشی | گشايش: 25 بهمن 1398 | پایان: 30 بهمن 1398

گالری سایه | سپهر علی محمدلو | در هم تنیدگی | نمایشگاه انفرادی نقاشی | گشايش: 25 بهمن 1398 | پایان: 30 بهمن 1398

گالری سرزمین هنر | محمد هادی فدوی | اسب های بی سوار | نمایشگاه انفرادی نقاشی | گشايش: 25 بهمن 1398 | پایان: 6 اسفند 1398

گالری سیحون | افشین باقری | حشر وحوش | نمایشگاه انفرادی نقاشی | گشايش: 25 بهمن 1398 | پایان: 7 اسفند 1398

گالری شروه | مریم آقایی، زهیر حسین جواهری، ویدا حیدرزاده، زهرا شفیع، سارا شهریاری راد، محمدحسین شهیدی، اوژن شیراوژن، فرشید شیوا، مرضیه قره داغی، آرزو غلامی، علی گنجوی، مهین لطف محمدی، مهناز محمد جعفر | پرتره | نمایشگاه گروهی | گشايش: 25 بهمن 1398 | پایان: 30 بهمن 1398

گالری طراحان آزاد | جمعی هنرمندان، نقاش، عکاس و مجسمه ساز | شبتاب هفت | نمایشگاه گروهی نقاشی، عکاسی، مجسمه | گشايش: 25 بهمن 1398 | پایان: 30 بهمن 1398

گالری گلستان | شمس الدین غازی | * | نمایشگاه نقاشی و مجسمه | گشايش: 25 بهمن 1398 | پایان: 30 بهمن 1398

گالری ماه | محمد رحیمی | * | نمایشگاه انفرادی نقاشی و طراحی | گشايش: 25 بهمن 1398 | پایان: 13 اسفند 1398

رویداد

| گالری