» گالری گلستان

گالری گلستان

گالری گلستان

دروس | خیابان کماسایی | شماره 34 | تلفن : 22541589

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری پنج شنبه ها تعطیل است. www.golestangallery.com

دی

گالری گلستان


شمس الدین غازی

نمایشگاه نقاشی و مجسمه

گشایش : 1 دی 1396

پایان : 6 دی 1396

گالری گلستان


مهدی گوران سوادکوهی

نمایشگاه عکس

گشایش : 8 دی 1396

پایان : 13 دی 1396

گالری گلستان


مهناز شجاعیان

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 15 دی 1396

پایان : 20 دی 1396

گالری گلستان


تهمینه نصوری

نمایشگاه عکس

گشایش : 22 دی 1396

پایان : 27 دی 1396

گالری گلستان


سعیده سروری

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 29 دی 1396

پایان : 4 بهمن 1396

بهمن

گالری گلستان


آسیا صمیمی و نیما فردی

نمایشگاه طراحی

گشایش : 6 بهمن 1396

پایان : 11 بهمن 1396

گالری گلستان


جاوید طباطبایی

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 13 بهمن 1396

پایان : 18 بهمن 1396

گالری گلستان


نوشین ایپکچی

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 20 بهمن 1396

پایان : 25 بهمن 1396

گالری گلستان


جمیله پورنیا

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 27 بهمن 1396

پایان : 2 اسفند 1396

اسفند

گالری گلستان


الهه قدس

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 4 اسفند 1396

پایان : 9 اسفند 1396

گالری گلستان


تکتم فاضل و بهرام دشتی نژاد

طرح و ساخت زیور

گشایش : 11 اسفند 1396

پایان : 16 اسفند 1396