» گالری هفت ثمر

گالری هفت ثمر

گالری هفت ثمر

خیابان مطهری | کوه نور | کوچه پنجم | شماره 8 | تلفن : 88731403

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری پنج شنبه ها تعطیل است. www.7samar.com

دی

گالری هفت ثمر

به کوشش غزال زارع


متامورفوسیس

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 1 دی 1396

پایان : 6 دی 1396

گالری هفت ثمر


محمد رضا فیروزه ای

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 8 دی 1396

پایان : 13 دی 1396

گالری هفت ثمر


نقاشی پاستل

نمایشگاه گروهی

گشایش : 15 دی 1396

پایان : 20 دی 1396

گالری هفت ثمر


فرزاد امامی

میوه های 3

نمایشگاه انفرادی عکاسی

گشایش : 22 دی 1396

پایان : 27 دی 1396

گالری هفت ثمر


هادی هراجی

کاشی های تکیه معاون الملک

نمایشگاه انفرادی عکاسی

گشایش : 29 دی 1396

پایان : 11 بهمن 1396

بهمن

گالری هفت ثمر


میترا ظریف کیوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 13 بهمن 1396

پایان : 18 بهمن 1396

گالری هفت ثمر


کاتیا داراب

پرتره

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 20 بهمن 1396

پایان : 25 بهمن 1396

گالری هفت ثمر


سمانه صبوری

نمایشگاه انفرادی عکاسی

گشایش : 27 بهمن 1396

پایان : 2 اسفند 1396

اسفند

گالری هفت ثمر


مصطفی ندرلو

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 4 اسفند 1396

پایان : 9 اسفند 1396

گالری هفت ثمر

به کوشش: سارا مهر علی زاده و فرهاد ثمری


هدایای نوروزی

نمایشگاه گروهی نقاشی، مجسمه ،پارچه، سفال، زیور آلات و...

گشایش : 11 اسفند 1396

پایان : 16 اسفند 1396

گالری هفت ثمر


پری زنگنه

آواز پری ها

رونمایی کتاب

گشایش : 17 اسفند 1396

پایان : 18 اسفند 1396