» گالری اُ

گالری اُ

گالری اُ

خیابان سنایی | خیابان شاهین(خدری) | پلاک 18 | طبقه ی اول | تلفن : 88324828

ساعات بازدید : جمعه 4 تا 9

یکشنبه تا پنجشنبه 12 تا 8 گالری شنبه ها تعطیل است. www.ogallery.net

بهمن

گالری اُ


علی نصیر

بدون عنوان | آثار نقاشی ( 1393 - 1396 )

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 6 بهمن 1396

پایان : 30 بهمن 1396

اسفند

گالری اُ


سیاوش طلایی

بدون عنوان | آثار نقاشی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 4 اسفند 1396

پایان : 21 اسفند 1396

گالری اُ

نمایشگاه گردان: فریدون آو


داگلس جانسون، باب ویلسون آنجلو بیانچینی، رابرت راشنبرگ اندی وارهل، کارل شلامینگر میچالیس ماکرولاکیس

گشایش : 25 اسفند 1396

پایان : 10 فروردین 1397