» ۲۶

۲۶

۲۶

خیابان فرمانیه | بعد از دیباجی شمالی | خیابان سلمانپور ظهیر | پلاک 26 | واحد 3 | تلفن : 22287547

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری شنبه ها تعطیل است.

اردیبهشت

۲۶


مسلم خضری

یک استقرا ساده

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 4 اردیبهشت 1394

پایان : 16 اردیبهشت 1394

۲۶

برگزار کننده: اعضا انجمن یوزپلنگ ایرانی


کوشکی و دلبر در گالری

نمایشگاه گروهی عکس

گشایش : 18 اردیبهشت 1394

پایان : 23 اردیبهشت 1394

۲۶


نازنین بخشنده

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 25 اردیبهشت 1394

پایان : 30 اردیبهشت 1394

خرداد

۲۶


جلال الدین مشمولی

گل گاو زبان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 1 خرداد 1394

پایان : 13 خرداد 1394

۲۶


یحیی رویدل

تاریخ مصرف

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 22 خرداد 1394

پایان : 3 تیر 1394