» گلستان

گلستان

گلستان

دروس | خیابان کماسایی | شماره 34 | تلفن : 22541589

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری پنج شنبه ها تعطیل است | www.golestangallery.com

اردیبهشت

گلستان


کیوان بیرانوند

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 29 فروردین 1393

پایان : 3 اردیبهشت 1393

گلستان


فهیمه امینی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 5 اردیبهشت 1393

پایان : 10 اردیبهشت 1393

گلستان


تکتم فاضل، بهرام دشتی نژاد

بدون عنوان

نمایشگاه زیورهای نقره و طلا

گشایش : 13 اردیبهشت 1393

پایان : 17 اردیبهشت 1393

گلستان


حسین چراغچی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 19 اردیبهشت 1393

پایان : 24 اردیبهشت 1393

گلستان


علی ترقی جاه

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 26 اردیبهشت 1393

پایان : 31 اردیبهشت 1393

خرداد

گلستان


لیلا شریف

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 2 خرداد 1393

پایان : 7 خرداد 1393

گلستان


شبنم شعبانی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 9 خرداد 1393

پایان : 13 خرداد 1393

گلستان


ندا غیوری

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی مونوپرینت

گشایش : 16 خرداد 1393

پایان : 21 خرداد 1393

گلستان


فرزاد هدایت

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 23 خرداد 1393

پایان : 28 خرداد 1393

گلستان


زوبین امیری

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 30 خرداد 1393

پایان : 4 تیر 1393